world2b

บทที่ ๒๐ ความสามัคคี

posted on 04 Jun 2010 22:44 by autis-mann in 2B-Story

 

 

 

        ในช่วงที่ผมเรียนชั้นประถม ผมชอบอ่านหนังสือมากเลยล่ะ โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูน อย่างที่ผมเขียนในบทความ “เมื่อผมเป็นออทิสติก” หนังสือเรียนผมจึงไม่ใคร่จะใส่ใจนัก นอกจาก “หนังสือเรียนภาษาไทย” ซึ่งยังร้อยเรียงเรื่องราวของตัวละคร มานี มานะ ปิติ ชูใจ เป็นตัวชูโรงของแบบเรียนวิชานี้นั่นเอง

        ด้วยความที่อ่านหลายรอบ ผมจึงจดจำเรื่องราวที่แฝงแนวคิด คติเตือนใจที่แทรกอยู่ในหนังสืออย่างแม่นยำเลยล่ะ แต่มานึกดูอีกที เนื้อหาบางส่วนของแบบเรียนช่างคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในประเทศหนึงของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ซะเหลือเกิน ผมจึงเลือกเนื้อหาจากหนังสือภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เทอม ๒ บทที่ ๒๐ เรื่อง ความสามัคคี ตั้งแต่หน้า ๑๒๘ – ๑๓๗ มาเล่าผ่านตัวอักษรกัน

เรื่องก็มีอยู่ว่า....

        นักเรียนชั้น ป.๕/๑ ทะเลาะกับนักเรียนชั้น ป.๕/๒ เนื่องจากแปลงเกษตรของชั้น ป.๕/๑ เสียหายย่อยยับ  ด้วยความเข้าใจว่าเป็นฝีมือของนักเรียนชั้น ป.๕/๒ ซึ่งมีแปลงอยู่ติดกันด้วยความ พวกเขาจึงกล่าวโทษชั้น ป.๕/๒ ด้วยโกรธแค้น และนักเรียนทั้งสองห้องก็ทะเลาะวิวาทกัน ปิติ หัวหน้าชั้นและครูประจำชั้นเรียนจึงพยายามใกล่เกลี่ย แต่ก็ไม่เป็นผล บรรดานักเรียนชั้น ป.๕/๑ ต่างไม่ยอมลดราวาศอกลงง่ายๆ และลุกลามไปถึงการไม่แสดงความเคารพต่อครูประจำชั้น ป.๕/๒ เหมือนอย่างเคย

        เมื่อครูใหญ่ทราบเรื่อง เขาจึงเรียกนักเรียนชั้น ป.๕ ทั้งสองห้องมาประชุม พร้อมกล่าวโอวาทเตือนสติว่า....

        “เมื่อเรายังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ เพราะความเข้าใจผิดทำให้เกิดความแตกสามัคคี การแตกความสามัคคีเป็นการทำลายพลังของหมู่คณะ เราเคยทำงานสิ่งใดสำเร็จ ถ้าขาดความสามัคคีเสียแล้วก็จะทำงานสิ่งนั้นไม่สำเร็จ ถ้าแตกความสามัคคีกันมากเข้าบ้านเมืองก็จะระส่ำระสาย เป็นโอกาสให้แ