มองโลกผ่านหนังสือ

posted on 18 Sep 2008 00:01 by autis-mann in Stationery

        “เราอ่านหนังสือ เพราะต้องการหาความรู้ ทำความเข้าใจกับสังคมโลก และเอกภพรอบโลกที่สำคัญ เราต้องการรู้จักและเข้าใจความเป็นอยู่ของตัวเราเอง มีหนังสือจำนวนมากที่เราอ่าน เพราะชอบ และต้องการอ่าน แต่ก็มีอีกจำนวนมากที่อ่าน เพราะต้องอ่าน เพราะเป็นหนังสือดี ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม”

        ข้อความข้างต้นเป็นคำปรารภของอาจารย์สมเกียรติ อ่อนวิมล ที่ถ่ายทอดออกมาผ่าน “มองโลกผ่านหนังสือ” โดยเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คแนวสารคดีบทความ ซึ่งมีความยาวของเนื้อหา 314 หน้า รวบรวมมาจากส่วนหนึ่งของรายการโทรทัศน์ “โลกยามเช้า” ในเวลาตี 5 ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์

        มองโลกผ่านหนังสือ มีประเด็นบอกเล่าเรื่องราวจากใจความสำคัญของหนังสือทั้ง 35 เล่ม เริ่มตั้งแต่การก่อกำเนิดเอกภพ จักรวาล และโลกใบนี้ การกำเนิดสิ่งมีชีวิต ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทย พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชนิพนธ์ รวมถึงหนังสือต้นฉบับพระราชนิพนธ์แปลของพระองค์ วรรณกรรมระดับโลกที่ควรค่าแก่การอ่าน และหนังสือที่มีเนื้อหาจริงจัง เช่น การเมืองไทยในสายตาของชาวตะวันตก กับการทุจริตเชิงนโยบายของรัฐบาลประเทศมหาอำนาจ เรื่อยมาจนถึงหนังสือที่บอกเล่าจุดจบของโลก และแนวทางการยับยั้งปัญหา อันเกิดจากการกระทำของมนุษย์บนผืนโลกใบนี้นั่นเอง

        หนังสือที่อาจารย์สมเกียรติแนะนำผ่าน “มองโลกผ่านหนังสือ” โดยมีรายละเอียดชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า และเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number – ISBN)** อย่างครบถ้วน หนังสือที่แนะนำมานี้ล้วนเป็นหนังสือภาคภาษาอังกฤษแทบทั้งหมด ยกเว้น พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ พระองค์ทรงแปลจากเรื่อง A Man Called Interpid โดย William Stevenson ซึ่งอาจารย์สมเกียรตินำหนังสือต้นฉบับมาเทียบเคียงกันด้วย กับเรื่อง ติโต จากหนังสือเรื่อง Tito โดย Phyllis Auty

        ภายในมองโลกผ่านหนังสือ อาจารย์สมเกียรติให้ความสำคัญต่อในหลวงมากเป็นพิเศษ โดยแนะนำหนังสือ The King of Thailand in World Focus จากสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (Foreign Correspondents Club of Thailand) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.2531 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ หรือ 60 พรรษา โดยให้รายละเอียดถึง 35 หน้าด้วยกัน ซึ่งลำดับเหตุการณ์และข่าวต่างๆ ที่สำนักข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศนำเสนออย่างมากมาย หลายหลาก เริ่มตั้งแต่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯเยือนสหรัฐอเมริกา และบรรยายพระราชกรณียกิจของพระองค์อย่างละเอียด รวมถึงเรื่องราวส่วนพระองค์ ที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ไม่เคยทราบมาก่อน

        ตั้งแต่ช่วงกลางเล่มของมองโลกผ่านหนังสือ เป็นมุมมองสถานการณ์การเมืองไทยของชาวต่างประเทศ ในช่วง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี จากหนังสือ 2 เล่ม คือ Thaksin: The Business of Politics in Thailand โดยเขียนร่วมกันระหว่างผาสุข พงษ์ไพจิตรกับ Chris Baker และหนังสือ The Thaksinization of Thailand ซึ่งเขียนร่วมกันระหว่างอุกฤษ ปัทมานันท์ กับ Duncan McCargo อันเป็นการสื่ออีกแง่มุมต่ออดีตผู้นำประเทศที่ชาวไทยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่า..... บุคคลผู้หนึ่งกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งจะนำพาประเทศไทยก้าวเข้าไปพุ่งชนกับความหายนะในท้ายที่สุด (อันที่จริงน่าจะมีฉบับเวอร์ชั่นไทยมาให้อ่านกัน)

        นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและนโยบายของอดีตผู้นำไทยท่านนี้โดยตรง ทั้งประเด็นการแก้ปัญหาความยากจน แนวคิดที่จะตามให้ทันเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การบริหารในระบบ CEO (Chief Executive Officer) และการทุจริตเชิงนโยบาย โดยเฉพาะประเด็นสุดท้าย ที่อาจารย์สมเกียรตินำเสนอผ่านหนังสือ Pig at the Trough โดย Arianna Huffington ซึ่งกล่าวถึงการทุจริตเชิงนโยบายของประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่ง ที่มูมมามเปรียบประดุจสุกรแย่งอาหารในราง แล้วกินอาหารในรางอาหารทางการเมือง นอกจากมวลหมูจะขันแข่ง แก่งแย่งกันกินแล้ว ยังมีสัตว์ชนิดอื่นมาร่วมด้วย ช่วยแย่ง แบ่งอาหารอีกมากมาย...... หลายตัว

        รายละเอียดจากหนังสือทั้ง 35 เล่มในมองโลกผ่านหนังสือ บอกถึงใจความสำคัญของหนังสือแต่ละเล่มอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการวิพากษ์หนังสือบางเล่ม เช่น As The Future Catches You โดย Juan Enriquez ซึงมีใจความสำคัญว่าด้วย.... อนาคตของโลกขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี พันธุวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์สมเกียรติเห็นว่าเป็นหนังสือที่ทำให้เราหลงผิด อนาคตของไทยควรขึ้นอยู่กับความพอเพียงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่า “Safficiency Economy” มิใช่เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีชั้นสูง

        แต่มองโลกผ่านหนังสือก็ยังขาดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งผมเห็นว่าน่าจะมีหนังสือภาคภาษาต่างประเทศ ที่นำเสนอในแง่มุมที่ดี หรือเปรียบเทียบเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่บ้าง

        อย่างไรก็ตาม หนังสือทั้ง 35 เล่มที่อาจารย์สมเกียรติแนะนำผ่านในมองโลกผ่านหนังสือ ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสอ่านกันนัก ซึ่งสามารถทำให้ผมมองเห็นภาพรวมของประเทศไทยอย่างชัดเจนและ......

        ยังเป็นการติดอาวุธทางปัญญาไปในตัว

 


                                                                                                         ดินสอ 2B
                                                                                                         ---------

 

ตีพิมพ์ในคอลัมน์ "ศิลปะและบันเทิง" จากหนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
ฉบับวันที่  23 - 25 กันยายน  2551 หน้า  10 
-----------------------------------------------------------------------

 

ข้อมูลเพิ่มเติม +++ 

 **เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number – ISBN)

  เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) เป็นรหัสเฉพาะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นผู้กำหนดเลขให้แต่ละประเทศทั่วโลกและมอบหมายให้หน่วยงานในแต่ละประเทศเป็นผู้บริการเลข ISBN สำเร็จรูปให้กับสำนักพิมพ์ สำหรับประเทศไทยมอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้บริการเลข ISBN


โครงสร้างของระบบ ISBN ::
  เลข ISBN ประกอบด้วยตัวเลข 13 หลัก แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยใช้เครื่องหมายขีด (-) แบ่งกลุ่มตัวเลข ดังนี้
  
  ISBN 978 - 974 - 13 - 3479 - 6,  ISBN  978 - 974 - 7912 - 89 - 9,    
  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   
  ส่วนที่ 1   รหัสบาร์โค้ด แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์  
  ส่วนที่ 2     รหัสกลุ่มประเทศ (Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย  
  ส่วนที่ 3    รหัสสำนักพิมพ์ (Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใดถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก  
  ส่วนที่ 4    รหัสลำดับชื่อเรื่อง (Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์   
  ส่วนที่ 5    เลขตรวจสอบ (Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X  
 
ประโยชน์ของเลข ISBN ::

  1. เพื่อความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งซื้อหนังสือ การยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้น และแลกเปลี่ยนข้อมูล
  2. เมื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบบาร์โค้ด สามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารสินค้า วางแผนการผลิต ควบคุมสินค้าคงคลัง

 

ที่มา :   http://www.nlt.go.th/th_isbn.htm

---------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet

Buy Cheap Discount Nike http://www.nikerko.com
Cheap Nike Sneakers http://www.nikerko.com
Cheap Nike Shoes http://www.nikerko.com
Wholesale Cheap Nike Shoes http://www.nikerko.com

#3 By Cheap Nike Sneakers (204.12.222.237) on 2011-08-05 12:53

ชักอยากอ่านแล้วสิ

#2 By the world 21 on 2008-09-18 19:22

ขอบคุณที่โลกนี้มีหนังสือconfused smile

#1 By ~aMe~ on 2008-09-18 09:13